Skip to content

COVID-19

Følgende er forholdsregler for ligaen, hvad angår Coronavirusprotokol. Opdateret 23. maj 2021.

Følgende regler for Covid-19 gælder i Herre Basketligaen fra 15-01-2021:

 • Alle spillere, trænere, holdledere, fysioterapeuter og andre, der er på bænken i forbindelse med
  kampene, der er omkring holdet til træning og kamp, skal testes min. 1 gang om ugen. Testen skal
  foretages senest 7 x 24 timer (en uge) før kampstart.

 • Alle tests, både PCR og hurtigtest vil være accepteret, men vi anbefaler at klubberne i videst muligt
  omfang, benytter sig af PCR-test.

 • Alle spillere, trænere, holdledere, fysioterapeuter og andre, der er på bænken i forbindelse med
  kampene, skal fremvise skriftlige (udprintet) negative test til kampens Corona ansvarlige kommissær,
  som er udpeget af BL, senest 1 time før kampstart.

 • Såfremt en person ikke senest 1 time før kampstart kan fremvise skriftlig negativ test kan
  vedkommende ikke deltage i kampen. Dette gælder også selvom der kan fremvises negativ test
  mindre end 1 time før kampstart, dog med undtagelse af tilfælde af force majeure for hele eller
  større dele af holdet (trafikale forsinkelser, etc).

 • I tilfælde af en person tilknyttet holdet har symptomer skal vedkommende øjeblikkeligt isolere sig
  og ophøre med at træne og spille med holdet. Personen skal testes i henhold til Sundhedsstyrelsens
  regler. Dette fritager ikke resten holdet fra at spille kamp. Kampe afvikles med 6 spillere som testes
  negativ.

 • Hvis man er nær kontakt, eller har symptomer SKAL der benyttes PCR-test, jf. Sundhedsstyrelsens
  retningslinjer som findes her:
  https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Test/SST-informerer-Naerkontakt090720.ashx?la=da&hash=2FA54E7E3536D820A53ABE17B7A48B2E6462B2C6

 • Nære kontakter afgøres ud fra myndighedernes retningslinjer. Eksempelvis i forhold til hvornår en
  smittet spiller sidst har trænet eller været sammen med holdkammerater.

 • Ved positiv test, af en spiller, som har været til træning inden for den periode, myndighederne
  vurderer, man kan smitte nære kontakter, betragtes hele holdet som nær kontakt og skal derefter
  følge myndighedernes retningslinjer som findes her:
  https://www.sst.dk/da/corona/Hvis-du-har-symptomer_-er-syg-eller-smittet/Hvis-du-bliver-syg

 • Såfremt en spiller har været testet positiv, og har været symptomfri i 48 timer, men alligevel tester
  positivt, vil vedkommende være clearet til at spille 14 dage efter afgivelse af den første positive test.

 • En spiller kan undlade at teste 8 uger efter at være testet positiv, men skal herefter testes på lige
  fod med de andre spillere igen.

 • Hvis et hold ikke er i stand til at afvikle en fastlagt kamp inden udstået isolation, vil kampen blive
  flyttet til et senere tidspunkt, når det pågældende hold har overstået isolation og alle er blevet
  testet i henhold til Sundhedsstyrelsens regler.

 • Dommerbordsofficials, statscrew m.fl. skal bære mundbind hele tiden når man bevæger sig rundt i
  hallen. Mundbind må kun tages af når man sidder ned.

 • Dommere skal på lige fod med spillere og stab været teste 7×24 timer (en uge) inden kampstart.
  Dommere skal ligeledes fremvise negativ Covid-test til kampens Corona ansvarlige kommissær.
  Dommerne skal ved kampene bære mundbind ligesom officials, statscrew. Mundbind kan tages af
  når opvarmning inden kampen starter.

 • I tilfælde af eventuelle tvivlsspørgsmål eller tvister, har Basketligaens kommissær fuldt mandat til at
  træffe og udøve den beslutning som vedkommende føler er korrekt og bedst for ligaen.